Úplné znenie č. 27/1972 Zb.Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Čiastka 9/1972
Platnosť od 11.05.1972 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.