Redakčné oznámenie č. 23/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.