Vyhláška č. 21/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do15.01.1978
Účinnosť od 11.05.1972 do15.01.1978
Zrušený 38/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 12. októbrom 1971.