Vyhláška č. 20/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do29.09.2000
Účinnosť od 26.04.1972 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.04.1972 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

26.04.1972