Vyhláška č. 2/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby

Čiastka 1/1972
Platnosť od 10.02.1972 do31.12.1975
Účinnosť od 10.02.1972 do31.12.1975
Zrušený 122/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.02.1972 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

10.02.1972