Nariadenie vlády č. 18/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii verejného poriadku národných výborov

(v znení č. 157/1982 Zb.)

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do23.11.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 23.11.1990 157/1982 Zb.
26.04.1972 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

26.04.1972