Uznesenie č. 14/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 6/1972
Platnosť od 28.03.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

Pôvodný predpis

28.03.1972