Vyhláška č. 13/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 5/1972
Platnosť od 17.03.1972
Účinnosť od 01.04.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 nadobudla Zmluva platnosť 14. októbrom 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.03.1972