Vyhláška č. 120/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 33/1972
Platnosť od 29.12.1972 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1973 - 31.12.1976