Vyhláška č. 119/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení

(v znení č. 62/1977 Zb.)

Čiastka 33/1972
Platnosť od 29.12.1972 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1978
Zrušený 151/1978 Zb.