Vyhláška č. 116/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov

Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.