Vyhláška č. 11/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu

Čiastka 4/1972
Platnosť od 28.02.1972
Účinnosť od 14.03.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla dohoda platnosť s účinnosťou od dátumu podpisu, t. j. 8. októbrom 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.03.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.02.1972