Zákon č. 109/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1973

Čiastka 31/1972
Platnosť od 27.12.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1973

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1973 - 31.12.1973

Pôvodný predpis

27.12.1972