Vyhláška č. 107/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

Čiastka 30/1972
Platnosť od 21.12.1972 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1973 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

21.12.1972