Vyhláška č. 103/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve

Čiastka 30/1972
Platnosť od 21.12.1972 do30.06.1986
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1986
Zrušený 28/1986 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1973 - 30.06.1986

Pôvodný predpis

21.12.1972