Redakčné oznámenie č. 101/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

(v znení č. 121/1972 Zb., 121/1972 Zb.)

Čiastka 29/1972
Platnosť od 15.12.1972 do30.06.1991
Účinnosť od 15.12.1972
Zrušený 240/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.12.1972 121/1972 Zb. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.12.1972