Vyhláška č. 10/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

Čiastka 4/1972
Platnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Účinnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Zrušený 59/1978 Zb.