Uznesenie č. 97/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

Pôvodný predpis

24.09.1971