Uznesenie č. 96/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

24.09.1971