Uznesenie č. 93/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 119/1971 Zb., 119/1971 Zb.)

Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do28.02.1990
Účinnosť od 24.09.1971
Zrušený 47/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.09.1971 119/1971 Zb. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.09.1971