Uznesenie č. 92/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.