Vyhláška č. 91/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

Čiastka 25/1971
Platnosť od 20.09.1971 do12.03.1986
Účinnosť od 20.09.1971 do12.03.1986
Zrušený 3/1986 Zb.