Vyhláška č. 89/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971

(v znení č. 137/1971 Zb., 137/1971 Zb.)

Čiastka 24/1971
Platnosť od 16.09.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 16.09.1971 do31.12.1972

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.09.1971 - 31.12.1972 137/1971 Zb.