Vyhláška č. 85/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971
Účinnosť od 15.09.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť 1. júlom 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.1971 Aktuálne znenie