Vyhláška č. 83/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971 do02.03.2000
Účinnosť od 15.09.1971 do02.03.2000
Zrušený 382/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 nadobudla Dohoda platnosť 6. májom 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.1971 - 02.03.2000

Pôvodný predpis

31.08.1971