Vyhláška č. 80/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

(v znení č. 69/1996 Z. z.)

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971
Účinnosť od 16.02.1996
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 33 nadobudla Zmluva platnosť 19. aprílom 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.02.1996 69/1996 Z. z. Aktuálne znenie
15.09.1971 - 15.02.1996