Vyhláška č. 76/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

Čiastka 22/1971
Platnosť od 30.08.1971 do30.06.1974
Účinnosť od 30.08.1971 do30.06.1974
Zrušený 40/1974 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.08.1971 - 30.06.1974

Pôvodný predpis

30.08.1971