Vyhláška č. 74/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 21/1971
Platnosť od 23.08.1971
Účinnosť od 01.09.1971