Vyhláška č. 73/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 21/1971
Platnosť od 23.08.1971
Účinnosť od 01.09.1971

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1971 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.08.1971