Nariadenie vlády č. 66/1971 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe

Čiastka 20/1971
Platnosť od 13.08.1971

Pôvodný predpis

13.08.1971