Zákon č. 65/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra

Čiastka 19/1971
Platnosť od 08.07.1971 do16.07.1975
Účinnosť od 08.07.1971 do16.07.1975
Zrušený 76/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.07.1971 - 16.07.1975

Pôvodný predpis

08.07.1971