Vyhláška č. 5/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Čiastka 1/1971
Platnosť od 11.02.1971 do31.08.2009
Účinnosť od 11.02.1971 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.02.1971 - 31.08.2009

Pôvodný predpis

11.02.1971