Ústavný zákon č. 43/1971 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii

Čiastka 14/1971
Platnosť od 06.07.1971
Účinnosť od 01.08.1971