Vyhláška č. 42/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Čiastka 13/1971
Platnosť od 24.06.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1975
Zrušený 100/1975 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 20a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1972