Vyhláška č. 40/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch

Čiastka 12/1971
Platnosť od 14.06.1971 do31.12.1971
Účinnosť od 14.06.1971 do31.12.1971
Zrušený 138/1971 Zb.