Úplné znenie č. 38/1971 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Čiastka 11/1971
Platnosť od 04.06.1971 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.