Úplné znenie č. 37/1971 Zb.Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

(v znení č. 119/1971 Zb., 119/1971 Zb.)

Čiastka 11/1971
Platnosť od 04.06.1971 do31.12.1991
Účinnosť od 04.06.1971

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.06.1971 119/1971 Zb. Aktuálne znenie