Zákon č. 33/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 10/1971
Platnosť od 15.05.1971 do27.08.1990
Účinnosť od 01.06.1971 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

OBSAH