Vyhláška č. 31/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa

Čiastka 9/1971
Platnosť od 12.05.1971 do29.09.2000
Účinnosť od 12.05.1971 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.