Vyhláška č. 29/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971
Účinnosť od 28.04.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júnom 1970.