Vyhláška č. 28/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev

Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971 do13.04.1998
Účinnosť od 28.04.1971 do13.04.1998
Zrušený 422/2000 Z. z.