Nariadenie vlády č. 26/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami

Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971 do31.03.1975
Účinnosť od 13.04.1971 do31.03.1975
Zrušený 32/1975 Zb.

OBSAH