Nariadenie vlády č. 22/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Čiastka 7/1971
Platnosť od 01.04.1971
Účinnosť od 01.04.1971 do31.08.1972