Redakčné oznámenie č. 171/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971 do30.04.1993
Zrušený 93/1993 Z. z.