Opatrenie č. 170/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov

Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971
Účinnosť od 29.12.1971