Vyhláška č. 168/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 13.01.1972 do31.12.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 nadobudol Dohovor platnosť 8. aprílom 1971.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.01.1972 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

29.12.1971