Vyhláška č. 165/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce

Čiastka 40/1971
Platnosť od 28.12.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1975
Zrušený 157/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1972 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

28.12.1971