Zákon č. 160/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do28.12.1990
Účinnosť od 01.01.1972 do28.12.1990
Zrušený 596/1990 Zb.