Vyhláška č. 16/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií

Čiastka 5/1971
Platnosť od 17.03.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 17.03.1971 do31.12.1975
Zrušený 162/1975 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.03.1971 - 31.12.1975