Zákon č. 159/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1986 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.